Överlägg

Donera mark

Äger du mark som du skulle vilja donera till Insamlingsstiftelse HFA Sverige? Varken marken eller dess invånare kommer att exploateras mer än det som landets lagar kräver. Även om marken inte är skyddsvärd idag så kan den bli det med tiden.

Kontakta oss för att få information om vad överlåtelsehandlingen måste innehålla. Det kan ta lite tid att överlåta en fastighet eftersom stiftelsen behöver ansöka om förvärvstillstånd.

Vår e-postadress: info@hf-a.org.

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes