Överlägg

Global rapporter om mångfald och ekosystem

Läs de nya globala rapporterna från FN:s expertpanel och Världsnaturfonden.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), är FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Panelen har gett ut en global rapport, ”The global assessment of biodiversity and ecosystem services”, bekräftar bilden av att vi befinner oss i en ny massutrotning av arter.

Läs mer på IPBES hemsida: https://ipbes.net/

eller på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/ipbes

WWF har också gett ut en rapport om bedömningen av status för biologisk mångfald: Living planet report 2020

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes